Kurumsal / Sosyal Sorumluluk

Kocaman, ülke ekonomisi için değer yaratma ilkesiyle hareket eder. Sağladığı ihracat girdisi, bölgesinde yarattığı istihdam ve vergi katkısıyla örnek bir şirket olmayı hedefler.

Şirket politikası olarak pozitif ayrımcılık ilkesiyle hareket ederek, çalışanların %80’ini kadın olarak istihdam eder. Bu yaklaşımla bölge halkının aile ekonomisine katkıda bulunur.

Adalet Bakanlığı ile geliştirdiği işbirliği protokolleri yoluyla, Ceza İnfaz Kurumları’nda bulunan yükümlülere yönelik geliştirdiği üretim projeleriyle, insanlarımızın verimli birer birey olma ve maddi anlamda kendi geçimlerini sağlamaları konusunda destek verir. Yükümlülerin ceza infaz dönemi sonrasında adaptasyon sağlamaları ve topluma sağlıklı bir birey olarak entegrasyonları anlamında sosyal projeleri yoluyla katkı sağlar.

Kocaman Balıkçılık Sosyal Sorumluluk