Kurumsal / Kalite Politikamız

Hammadde temininden, son ürünün müşteriye ulaşmasına kadar geçen tüm aşamalarda, gıda güvenliği, yasallığı, kalitesine ve sürekli iyileştirilmesine özel bir önem verilmekte ve kaynak aktarımları yapılmaktadır. Çalışanlarımızda oluşturulacak “Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Bilinci” ile yasal mevzuatımıza, ürünlerimizin satıldığı ülkelerin yasal mevzuatlarına dayalı uygun ürünler gerçekleştiren Kocaman Balıkçılık, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak amacıyla risk temelli düşünme, sürekli iyileştirme ve yeniliğe inanan bir şirkettir.

KOCAMAN BALIKÇILIK Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamızın Temel İlkeleri;

·         Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemi uygunluğun önemini paylaşarak, ürünlerimizin KOCAMAN BALIKÇILIK yüksek kalite standartlarına uygun ve fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, alerjen, radyolojik, tağşiş, sabotaj risk değerlendirmelerine dayalı, güvenilir, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılıyor olmasını sağlamak,
·         Taklit ve tağşiş hammadde, yardımcı malzeme alımına maruz kalarak tüketiciyi mağdur etmemek için gerekli prosedürleri oluşturarak gerekli kontrol ve izlemeleri yapmak.
·         Kalite yönetim sisteminin etkinliği için şeffaf ve hesap verebilir olmak,
·         Kalite yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun süreçleriyle entegre olduğunu güvence altına almak,
·         Oluşturduğumuz Risk değerlendirme planını sürekli güncelleyerek, beyaz yaka çalışanlarımızla paylaşıp proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımını teşvik etmek,
·         Üretim, Kalite Güvence, Satın alma, Lojistik, Satış ve Pazarlama, İnsan Kaynakları, Muhasebe ve Finans Müdürleri ile bölüm sorumlularının liderliğini göstermek için desteklemek,
·         Markamızı ve tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak için oluşturmuş olduğumuz gıda savunma planımızı titizlikle uygulamak ve tüm çalışanlarımıza gerekli eğitimleri sürekli vermek.
·         Marine Hamsi ve Sardalya üretiminin BRCGS Global Gıda Güvenliği Standartları ile belgelendirilmesinin devamlılığını sağlamak.
·         Değişen pazar ve tüketici ihtiyaçlarına göre sürekli olarak ürün gelişimini sağlayarak ürün tercihini ve tüketici haklarına saygı göstererek tüketici bağlılığını sağlamak,
·         Ürün çeşitliliğimiz, markalaşma ve yeni pazarlar odaklı satış ve pazarlama stratejileri geliştirirken kaliteyi en üst düzeyde tutmak,
·         Markamızı koruyacak ve tüketicilerimizin güvenliği ile memnuniyetini sağlayacak ürünlerimizin ortaya çıkmasında görev alan tüm organizasyonumuzun, sahip olduğu işin uzmanı ve en iyisini yapan kişilerden oluşmasını sağlamak.
·         Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılara ulaşmasını güvence altına almak,
·         Gıda güvenliğinin tüm bölümlerimiz arası sorumluluk olarak görülmesini sağlamak için: Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürünün gelişimini tüm çalışanlarımız için bir yaşam biçimi haline getirmek, çalışanlarımızı kendilerini Kocaman Balıkçılığın  bir parçası olarak hissetmesini sağlayarak  ürün ve proses kalitemizin sürekliliğini sağlamak için öneri sistemine dahil etmek,
·         Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemini çalışanlarımıza benimsetip kurum kültürü haline getirmek.
·         Ürettiğimiz ürünler için faaliyet gösterdiğimiz her çalışma ortamında çevreyi, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir balıkçılığın gelişmesine katkı sağlamak kapsamında korumayı en temel görev edinmiştir.

Kocaman Balıkçılık Kalite Politikamız