Kariyer / İK Yönetimi

Nitekli iş gücü ile başarı ve gelişimin sağlanacağına inanan Kocaman Balıkçılık ; sadece bugünün gereksinimlerini karşılayacak bir çalışan profili yerine gelişim potansiyeline sahip, ekip çalışmasını iş yaşamının değişmez bir parçası olarak gören, insan öz değerlerine bağlı kişileri bünyesine kazandırmayı hedeflemektedir.

Eğitim

Kurumsal ve kişisel gelişimi sağlayacak teorik eğitimler yanında, öğrendiklerini uygulayarak pekiştiren bir organizasyon yaratılması

Kariyer

Çalışanlarımıza her türlü gelişim fırsatı sağlayan profesyonel bir iş ortamının hazırlanarak, kariyer gelişim olanaklarının geliştirilmesi ve bugünden geleceğin lider kadrolarının yetiştirilmesi,

Performans

Çalışanlarımızın ve şirketimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla performansın objektif olarak değerlendirilmesi ve başarının ödüllendirilmesi,

Ailelerimiz

Şirket hedeflerimizin gerçekleşmesinde başarının belirleyicisi olan çalışanlarımızın ailelerinin de organizasyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi,

Topluluk değerlerinin benimsetilerek, tüm uygulamalarda çalışan memnuniyetinin ve fırsat eşitliğinin sağlanması Kocaman Balıkçılığın temel insan kaynakları politikasını oluşturmaktadır.

İş başvurusunda bulunmak için tıklayın.