Kurumsal / Kalite Politikamız

Hammadde temininden, son ürünün müşteriye ulaşmasına kadar geçen tüm aşamalarda, gıda güvenliği , yasallığı ve kalitesine özel bir önem verilmekte ve kaynak aktarımları yapılmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenliği bilinci ile yasal mevzuatımıza , ürünlerimizin satıldığı ülkelerin yasal mevzuatlarına dayalı uygun ürünler gerçekleştiren Kocaman Balıkçılık müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak amacıyla risk temelli düşünme, sürekli iyileştirme ve yeniliğe inanan bir şirkettir.

KOCAMAN BALIKÇILIK Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamızın Temel İlkeleri;

- Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemi uygunluğun önemini paylaşarak, ürünlerimizin KOCAMAN BALIKÇILIK yüksek kalite standartlarına uygun ve fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ,alerjen riskler açısından risk değerlendirmesine dayalı güvenilir , tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılıyor olmasını sağlamak,
- Kalite yönetim sisteminin etkinliği için şeffaf ve hesap verebilir olmak,
- Kalite yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun süreçleriyle entegre olduğunu güvence altına almak,
- Oluşturduğumuz Risk ve Fırsat analiz planını sürekli güncelleyerek, beyaz yaka çalışanlarımızla paylaşıp proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımını teşvik etmek,
- Üretim, Kalite Güvence, Satın alma, Satış ve Pazarlama, İnsan Kaynakları, Muhasebe ve Finans Müdürleri ile bölüm sorumlularının liderliğini göstermek için desteklemek,
- Markamızı ve tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak için oluşturmuş olduğumuz gıda savunma planımızı titizlikle uygulamak ve tüm çalışanlarımıza gerekli eğitimleri sürekli vermek.
- Değişen pazar ve tüketici ihtiyaçlarına göre sürekli olarak ürün gelişimini sağlayarak ürün tercihini ve tüketici haklarına saygı göstererek tüketici bağlılığını sağlamak,
- Ürün çeşitliliğimiz, markalaşma ve yeni pazarlar odaklı satış ve pazarlama stratejileri geliştirirken kaliteyi en üst düzeyde tutmak,
- Markamızı koruyacak ve tüketicilerimizin güvenliği ile memnuniyetini sağlayacak ürünlerimizin ortaya çıkmasında görev alan tüm organizasyonumuzun, sahip olduğu işin uzmanı ve en iyisini yapan kişilerden oluşmasını sağlamak.
- Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılara ulaşmasını güvence altına almak,
- Kalite ve Gıda Güvenliğinin önemini tüm çalışanlarımız için bir yaşam biçimi haline getirmek, çalışanlarımızın kendilerini Kocaman Balıkçılığın bir parçası olarak hissetmesini sağlayarak ürün ve proses kalitemizin sürekliliğini korumak. Bunun için kurulan Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemi çalışanlarımıza benimsetip kurum kültürü haline getirmek.
- Ürettiğimiz ürünler için faaliyet gösterdiğimiz her çalışma ortamında çevreyi, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir balıkçılığın gelişmesine katkı sağlamak kapsamında korumayı en temel görev edinmiştir.

Kocaman Balıkçılık Kalite Politikamız